*** PRZYJAZNA SZKOŁA - ATRAKCYJNY ZAWÓD * Przyjdź, zobacz i przekonaj się sam! ***

Zarządzenie Dyrektora Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań Technikum nr 2 w Zespole Szkół EkonomicznoHandlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie w czasie epidemii.

Tekst zarządzenia


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 roku (piętek) uczniowie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie spotkali się ze swoimi wychowawcami, aby odebrać świadectwa promocyjne do następnej klasy.

Ten dzień różnił się od poprzednich uroczystości zakończenia roku szkolnego, kiedy to na boisku szkolnym pan Dyrektor w obecności całej społeczności szkolnej wręczał świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz listy gratulacyjne najlepszym uczniom z poszczególnych klas.

Uroczystość miała bardziej kameralny charakter. Ograniczona została, ze względu na zagrożenie zakażenia koronawirusem, do małych grup klasowych. Pomimo nieobecności w szkole - od 12 marca 2020 roku nauka odbywała się w formie nauczania zdalnego - uczniowie z utęsknieniem oczekiwali na rozpoczęcie wakacyjnego wypoczynku. Żegnaj szkoło i witajcie wakacje!


MATURA 2020

Wreszcie nadszedł czas egzaminów maturalnych. W tym roku wszystko jest inne, warunki nietypowe z powodu epidemii.
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie do egzaminu maturalnego przystąpiło 63 tegorocznych absolwentów klas czwartych, uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik spedytor.
8 czerwca będą oni rozwiązywać zadania maturalne z języka polskiego, we wtorek matematyka, 10 czerwca egzamin z języka angielskiego.
Tegoroczne egzaminy na pewno zapiszą się w historii, takich matur jeszcze nie było. Po raz pierwszy obowiązuje na nich rygorystyczny reżim sanitarny w związku z epidemią koronawirusa. Wytyczne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny.
Egzamin przeprowadzany jest w salach lekcyjnych, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów (1,5 m w każdym kierunku) pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Do szkoły można wejść po uprzednim zdezynfekowaniu rąk, pomiarze temperatury ciała, wyłącznie w maseczce ochronnej.
Pomimo, że wszyscy obawiali się o to, czy w ogóle tegoroczne matury się odbędą, to wystartowaliśmy. Mamy nadzieję, że przebiegną one pomyślnie dla wszystkich Abiturientów, czego im serdecznie życzymy.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Złożenie eklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec–lipiec 2020 przez osoby, które nie zdały egzaminu

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

deklaracja dla kwalifikacji dwuliterowych 036

deklaracja dla kwalifikacji jednoliterowych 035


Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku, 16 marca br. nie będzie prowadzonych zajęć z uczniami w szkołach w naszym regionie, jak i w całej Polsce.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów uruchamia Kujawsko-Pomorską e-Szkołę.

e-Szkoła rusza w poniedziałek o godz. 10.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem klas maturalnych.

Na początek od 16.03 do 20.03.2020 r. przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • fizyka,
 • historia,
 • chemia,
 • wiedza o społeczeństwie.

Program zajęć przygotowują wspólnie wszystkie kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści.

Startujemy z lekcjami dla ósmoklasistów i maturzystów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wynikające z zamknięcia szkół.

Program szkoły będziemy rozwijać o zajęcia dla kolejnych klas szkół podstawowych i średnich, w tym liceów i szkół zawodowych oraz branżowych.

Program zajęć będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.edupolis.pl (kanał YouTube).

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższej informacji wszystkim uczniom w Państwa placówce, wykorzystując do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami.

W razie wszelkich pytań proszę o kontakt z Panią Agatą Niedźwiecką tel. 571 293 082 lub Panem Jarosławem Przybyłem 784 952 061 pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Z poważaniem
Czesław Ficner
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski w Toruniukliknij aby powiększyć

Wizyta w Żnińskiej firmie Frigo Logistics sp. z o.o.

W pierwszym tygodniu marca uczniowie klas II b i II d Technikum Spedycji mogli zapoznać się z procesem magazynowym produktów głęboko mrożonych w firmie Frigo Logistics sp. z o.o.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie składa serdeczne podziękowania za profesjonalne i miłe przyjęcie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

Wizyta studyjna klasy If   TOR oraz TH w Firmie POLINAL w Żninie

Uczniowie klasy If Technikum Organizacji Reklamy oraz Technikum Hotelarskiego kolejny raz uczestniczyli w wizycie studyjnej w Firmie POLINAL z siedzibą przy ul. Sądowej w Żninie. Wycieczkę zorganizowano w ramach grantu oświatowego „SOS dla wody – świadomi problemów, świadomi rozwiązań”. Organizatorem wyjścia była pani mgr Katarzyna Nyka. Podczas wizyty w Firmie POLINAL uczniowie mieli możliwość poznania sposobu organizacji pracy, wymiany spostrzeżeń i zainteresowań.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie składa serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Łukomskiemu za jak zawsze profesjonalne i miłe przyjęcie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

Szwecja. Pejzaże powieści kryminalnej.

13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) uczniowie klas 2a i 3a technikum ekonomicznego wzięli udział w otwarciu wystawy zatytułowanej „Szwecja. Pejzaże powieści kryminalnej”, zorganizowanej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie.
Pomysłodawcą wystawy, poświęconej autorom i pejzażom szwedzkich kryminałów, jest Ambasada Szwecji w Warszawie.
Opiekunami uczniów były nauczycielki: mgr Urszula Smolarek i mgr Grażyna Raczyńska.


PRYMUSI ZAWODU KUJAW I POMORZA 2019/2020

Z satysfakcją i dumą odebraliśmy wiadomość o przyznaniu stypendium „Prymusi Zawodu Kujaw I Pomorza II” na rok szkolny 2019/2020 uczniom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie – Weronice Sparniak z klasy 3a oraz Tomaszowi Straub z klasy 4a. Składamy Im z tej okazji gratulacje.


Zawody okręgowe XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

9 stycznia 2020 roku odbyły się zawody okręgowe XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, do których zakwalifikował się uczeń klasy 4a technikum ekonomicznego – Tomasz Straub.
Zdobył on największą liczbę punktów w zawodach szkolnych olimpiady, odbywającej się w roku szkolnym 2019/2020 pod hasłem przewodnim: „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.
Zawody okręgowe zostały zorganizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
Tomkowi życzymy udziału w zawodach centralnych XXXIII OWE oraz sukcesów na maturze i egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.


ŚWIATECZNE KARAOKE

20 grudnia 2019 roku, w piątkowy przedświąteczny poranek, zebraliśmy się na szkolnym apelu przygotowanym przez uczniów klasy 2c, pod kierunkiem pani mgr Marty Piekarskiej. Piosenki bożonarodzeniowe oraz kolędy, zostały zaprezentowane w formie karaoke. Uczniowie reprezentujący poszczególne klasy losowali kolejność utworów, a następnie znane przeboje i kolędy wykonywali na tle odtwarzanego z nagrania akompaniamentu instrumentalnego bez warstwy wokalnej. Ocenę wystąpień powierzono jury, pod kierunkiem pana Dyrektora Tomasza Ratajczaka.
Najlepiej z takim sposobem prezentowania swoich umiejętności wokalnych poradzili sobie uczniowie klasy 1a. Doskonale spisali się też wykonawcy z klasy 4b, zajmując drugą lokatę. Trzecia nagroda przypadła klasie 4c.
Zwycięzcom gratulujemy, a Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę!

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

I Turniej gier komputerowych

6 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbył się mikołajkowy turniej gier komputerowych. Pomysłodawcą i organizatorem turnieju była klasa 3b. W turnieju udział wzięło 10 drużyn. Turniej wygrała drużyna klasy 3b.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2 grudnia 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2018/2019.

Z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie nagrodzona została Laura Strzeszak - uczennica klasy 4a technikum ekonomicznego.

W czasie uroczystości z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 213 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kurator Oświaty Marek Gralik podkreślił, że stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wyróżnieniem unikatowym, ponieważ tylko najlepsi z najlepszych otrzymuję te nagrodę. Stypendium takie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, w której ma najwyższe wyniki.

Laura uzyskała na koniec roku szkolnego 2018/2019 średnią ocen 5,45 i to ona otrzymała to wyróżnienie.

Uczennicy życzymy jeszcze wielu sukcesów, a przede wszystkim pomyślnego zdania matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

101 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

8 listopada 2019 roku zebraliśmy się w Żnińskim Domu Kultury na uroczystym apelu z okazji 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inscenizacja przeplatana piosenkami i pieśniami patriotycznymi została przygotowana i zaprezentowana przez uczniów klasy 3c, pod kierunkiem mgr Magdaleny Malinowskiej. Przedstawienie polskiej drogi do niepodległości było dla nas wszystkich wspaniałą lekcją historii.

W ramach obchodów Święta Niepodległości, na żnińskim rynku, odbył się pokaz taneczny poloneza w wykonaniu uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli lokalnych władz. Do tańca dołączyła mgr Marta Piekarska wraz z grupą wychowanków.

Mieszkańcy Żnina mogli skosztować lokalnych potraw – na straganach serwowana była pyszna kaszanka.

Obchody Święta Niepodległości - 11 listopada 2019 roku - z udziałem władz samorządowych, delegacji lokalnych firm oraz pocztów sztandarowych rozpoczęłą Msza Święta za Ojczyznę w Kościele pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Żninie. Po mszy świętej nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa przy ulicy Kościuszki, a następnie wspólne odśpiewanie Hymnu Polski.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Wizyta studyjna w TVP Bydgoszcz

We wtorek 12.11.2019 roku uczniowie klasy 1f i 2c Technikum Organizacji Reklamy mieli okazję poznać bliżej funkcjonowanie Telewizji Polskiej w Bydgoszcz. Młodzież zobaczyła to czego nie widać podczas telewizyjnej transmisji, mogła podpatrzeć pracę prezenterów i dziennikarzy, wcielić się w rolę operatorów kamer, oświetleniowców, czy „pogodynek”.
Uczniowie zwiedzili charakteryzatornię, pokoje dziennikarzy, inżynierów technicznych, reżyserkę oraz studio nagrań lokalnych wiadomości.
Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji grantu oświatowego „ ECO 3 – Ekologia, Ekonomia i Ekstra wygoda”. Opiekunami grupy były p. mgr Katarzyna Nyka oraz p. mgr Maria Sobaszkiewicz.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

Rydzyna – perła baroku

W czwartek 7 listopada 2019r. uczniowie klas Ic i IIc wzięli udział w prelekcji pt. „ Rydzyna – perła baroku”. Spotkanie odbyło się w Galerii im. Tadeusza Małachowskiego w Muzeum Ziemi Pałuckiej a poprowadziła je pani Katarzyna Rodziewicz.

Opiekunami grupy były p. mgr Katarzyna Nyka i p. mgr Magdalena Szafrańska

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

„Oskar i pani Róża”

1 listopada to dzień pamięci o osobach, których już nie ma wśród nas. Aby wyłączyć się na pewien czas z ciągłego biegu i wprowadzić nastrój przemyśleń, zadumy i refleksji nad sensem istnienia, uczniowie klasa II A z panią Iwoną Skibińską przygotowali inscenizację na podstawie książki Érica- Emanuela Schmitta pt: „Oskar i pani Róża”. To przejmująca opowieść o umierającym chłopcu na białaczkę i jego przyjaźni z wolontariuszką, którą chłopiec nazywa „ciocią”. Każdego dnia Oskar pisał list do Boga, w którym opisywał swoje wątpliwości i doświadczenia życiowe.

Wydawać by się mogło, że ta inscenizacja jest o śmierci, ale tak naprawdę uczy nas jak żyć. Trudny i bardzo ważny temat przedstawienia sprawił, że gra uczniów wzbudziła podziw zgromadzonej publiczności.

kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

O T R Z Ę S I N Y    2019

W dniu 25 października 2019r. w naszej szkole odbyły się „otrzęsiny” klas pierwszych. Gospodarzem tegorocznych „otrzęsin” była klasa II b. Pierwszoklasiści musieli wykazać się kreatywnością, zręcznością, a także wiedzą ogólną o szkole i swoim wychowawcy. Pozytywnych emocji i dobrej zabawy jak zwykle nie brakowało. Zadania oceniało jury w składzie: mgr Tomasz Ratajczak, mgr Anna Piekarska oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Weronika Czechorowska. Klasą, która wyśmienicie poradziła sobie z wszystkimi zadaniami i tym samym zajęła I miejsce, została klasa Id z wychowawcą panią mgr Justyną Marciniak. Serdecznie gratulujemy! Nagrodą dla zwycięzców był słodki upominek oraz 2 dni, w których cała klasa będzie zwolniona z obowiązku ustnych odpowiedzi, sprawdzianów i kartkówek. Przygotowaniem kolejnych „otrzęsin” w roku szkolnym 2020/2021 zajmie się klasa I f z wychowawcą panią mgr Katarzyną Nyką.Z wizytą w hotelu Pod Jesiotrem

We wtorek 22.10.2019r. uczniowie klasy If i IIc technikum hotelarstwa pod opieką p. mgr Katarzyny Nyki i p. mgr Mari Sobaszkiewicz uczestniczyli w wizycie studyjnej w hotelu Pod Jesiotrem w Zdziersku ok. Łabiszyna. Wycieczka odbyła się w ramach grantu oświatowego „ ECO 3 – Ekologia, Ekonomia i Ekstra wygoda”. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia nowoczesnej sali konferencyjnej, restauracji oraz pokoi hotelowych. Nasi uczniowie zostali także zaproszeni do zgłaszania się na praktyki zawodowe a w przyszłości do aplikowania o pracę.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie składa serdeczne podziękowania Pani Kierownik Ewelinie Majewskiej oraz pracownikom hotelu Pod Jesiotrem za miłe przyjęcie oraz możliwość zwiedzenia obiektu.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

W piątek 11 października 2019 roku obchodziliśmy dzień patrona naszej szkoły – Święto Komisji Edukcji Narodowej. O godzinie 11.00 w Żnińskim Domu Kultury, na uroczystym apelu pan Dyrektor Tomasz Ratajczak złożył nauczycielom życzenia satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz wręczył coroczne nagrody dyrektora. W tym roku przypadły one paniom: Kamili Bartczak, Magdalenie
Suplickiej, Marcie Piekarskiej, Annie Prosianowskiej oraz panom: Romanowi Doboszowi oraz Jakubowi Szaremu. Przewodnicząca szkoły – Milena Szymczak - ogłosiła rozstrzygnięcie konkursu na Nauczyciela Roku. W głosowaniu uczniów zwyciężyła pani Iwona Skibińska. Apel szkolny uświetnił występ uczniów klasy 2d, którzy w humorystyczny sposób zaprezentowali pokaz mody szkolnej.
W poniedziałek 14 października 2019 roku panie: Magdalena Malinowska i Iwona Skibińska odebrały nagrody z rąk Starosty Żnińskiego.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała pani Justyna Marciniak, zaś Medale za Wieloletnią Służbę zostały wręczone paniom: Marii Sobaszkiewicz, Annie Piekarskiej i Katarzynie Nyce. Wręczenie medali miało miejsce w czasie uroczystości zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we wtorek 15 października.
Nagrodzonym nauczycielom życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukcesów w pracy z młodzieżą.


Lekcja muzealna z panią Katarzyną Rodziewicz

W czwartek 10 października 2019r. uczniowie dwóch klas Id i If wzięli udział w prelekcji wzbogaconej prezentacją multimedialną „Flora w sztuce”. Spotkanie odbyło się w Galerii im. Tadeusza Małachowskiego w Muzeum Ziemi Pałuckiej a poprowadziła je pani Katarzyny Rodziewicz.

Opiekunami grupy były p. mgr Katarzyna Nyka i p. mgr Monika Makowska

kliknij aby powiększyć

SPOTKANIE Z ALEKSANDREM DOBĄ

Dnia 11.10.2019r , uczennice klasy turystycznej, udały się Do Żnińskiego Domu Kultury, na spotkanie z podróżnikiem Aleksandrem Dobą. Pan Aleksander opowiadał o swoich przeżyciach i przygodach, jakich doświadczył podczas trzech wypraw po wodach Atlantyku. Opowiadaniom towarzyszyły slajdy. Uczennice mogły się przekonać , że odważny kajakarz to również wulkan energii, z dużym poczuciem humoru , kopalnia wiedzy i sympatyczny człowiek.

tekst: E.Kabacik


kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Witaj Szkoło!

I zaczęło się... W poniedziałkowy poranek, 2 września 2019 roku, znów stanęlismy na szkolnym boisku, z nutką nostalgii wspominając upalne i długie tego lata wakacje. Ale nie mogą one trwaać w nieskończoność. Chyba udało się już dostatecznie naładować akumultory i można zabrć się do solidnej pracy.

Wszystkich zgromadzonych uczniów (szczególnie tych z pierwszego rocznika), zaproszonych gości oraz grono pedagogiczne witali kolejno: pan Dyrektor Tomasz Ratajczak i Przewodnicząca szkoły Milena Szymczak. Po powitaniu reprezentanci sześciu pierwszych klas złożyli uroczyste ślubowanie. Rok szkolny 2019/2020 rozpoczynamy w liczniejszym składzie. W kwietniu świadectwa ukończenia szkoły odebrało 79 absolwentów klas czwartych, a rozpoczyna naukę – 185 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Poczatek roku szkolnego nieodłącznie wiąże się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. W tym roku przypada 80. rocznica ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę. Pamięć ofiar poległych w czasie wojny uczciliśmy symboliczną minutą ciszy.

Do kart z historii sięgnął również pan Franciszek Szafrański – emerytowany Dyrektor naszej szkoły – wspominając czasy niemieckiej okupacji.

Po części oficjalnej wszyscy rozeszli się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami. 3 września na dobre zaczynamy naukę.

kliknij aby powiększyć

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W środę 19 czerwca 2019 roku pożegnaliśmy rok szkolny 2018/2019 i powitaliśmy upragnione wakacje. W upalny poranek o godzinie 9.00, na boisku szkolnym, w czasie uroczystego apelu, Dyrektor szkoły pan mgr Tomasz Ratajczak wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody (najwyższe średnie ocen uzyskali uczniowie klasy 3a – Laura Strzeszak i Tomasz Straub – 5,45, zaś najwyższa średnia klasy to wynik 4,46 w 3a). Życzenia słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji dla wszystkich oraz podziękowania dla nauczycieli przekazała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Milena Szymczak.

Dzień zakończenia roku szkolnego był ostatnim dniem pracy w naszej szkole księdza Krzysztofa Kawalerskiego. Żegnaliśmy się z księdzem Krzysztofem z łezką w oku. Apele i uroczystości szkolne zainspirowane Jego pomysłami i scenariuszami były niepowtarzalne. Księdzu Krzysztofowi składamy życzenia zdrowia i wielu łask Bożych w dalszej posłudze kapłańskiej, na stanowisku proboszcza w nowej parafii.

Na koniec pan Dyrektor życzył wszystkim zasłużonego wypoczynku po pracowitym roku szkolnym i bezpiecznego powrotu do szkoły 2 września , do nowych obowiązków. Po części oficjalnej zakończenia roku szkolnego uczniowie rozeszli się do swoich klas, aby z rąk wychowawców odebrać świadectwa promocyjne. Wręczone zostały również nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Ekonomik”, za osiąnięcia na polu naukowym, artystycznym i za działalność społeczną

Wszystkim nauczycielom i uczniom składamy życzenia bezpiecznego wypoczynku i udanych wakacji, zaś wyróżnionym uczniom – gratulujemy.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

Drzwi Otwarte w Ekonomiku!

Czwartek, 30 maja 2019 roku, był dniem Drzwi Otwartych naszej szkoły dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnzjów oraz ich rodziców. Ekonomik odwiedziło ok.350 młodych ludzi, z których część zapewne zasili grono naszych wychowanków. Mieli oni okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną na najbliższy rok szkolny 2019/2020, zwiedzić szkołę, poznać atmosferę panującą w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, a także porozmawiać ze starszymi kolegami o tym, z jakimi wyzwaniami przyjdzie im się mierzyć od 1 września. Zapewniamy, że wybór Ekonomika to dobra decyzja na przyszłość!
Poniżej fotorelcja z Drzwi Otwartych, w obiektywie Bartka Ojaka.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Zaproszenie na "Drzwi Otwarte”
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Żniński

Starosta Żniński, Dyrektorzy Szkół oraz społeczność szkolna zapraszają uczniów klas III gimnazjum i uczniów klas VIII szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców na ,,Drzwi otwarte”, które odbędą się dnia 30 maja 2019 roku w godzinach od 9:00 do 16:00 w

 • I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie,
 • Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie,
 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie,
 • Zespole Szkół Specjalnych w Żninie,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.

"Drzwi otwarte” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie odbędą się 23maja 2019 roku w godzinach od 09:00 do 18:00.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem ,,Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” i objęta została Honorowym patronatem KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz Starosty Żnińskiego Pana Zbigniewa Jaszczuka. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński.

Odwiedzający będą mogli na miejscu w placówkach poznać ich specyfikę i zasoby tak, aby decyzja o przyszłym życiu nie była przypadkowa i nieprzemyślana. Przedsięwzięcie, które proponujemy ma ograniczyć do minimum taką sytuację i w sposób szczególny zainteresować młodzież szkolnictwem zawodowym, które daje szansę na atrakcyjną i dobrze płatną pracę.

Przedsięwzięcie ma na celu również uspokoić młodzież i ich rodziców w sytuacji podwójnego rocznika, który będzie aplikować do szkół w bieżącym roku. Dla wszystkich chętnych miejsca w szkołach w naszym powiecie się znajdą.


W imieniu organizatorów:
Barbara Szewczyk
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Żninie


EKONOMIK Z WIZYTĄ W CEMENTOWNI LAFARGE

Dnia 14.05.2019 r. uczniowie klasy Ic Technikum Organizacji Reklamy i Hotelarstwa oraz Id Technikum Ekonomicznego i Spedycji pod opieką p. mgr Katarzyny Nyki, p. mgr Marii Sobaszkiewicz oraz p. mgr Justyny Marciniak uczestniczyli w zajęciach terenowych na terenie cementowni zakładu Lafarge w Bielawach koło Piechcina
Wycieczka odbyła się w ramach grantu oświatowego "ECO" - Ekonomia, Ekologia i Ekstra wygoda”. Celem wyjazdu było podniesienie świadomości ekologicznej, poznanie przykładów zastosowania rozwiązań ekologicznych w zakładzie przemysłowym w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie rozwiązań ekologicznych w życiu codziennym.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie składa serdeczne podziękowania Pani mgr Marii Mrozińskiej oraz pracownikom cementowni Lafarge za przygotowanie ciekawego i bogatego w treści wykładu oraz możliwość zwiedzenia zakładu a tym samym stworzenie możliwości edukacji praktycznej dla uczniów naszej szkoły.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Wizyta studyjna klasy Ic TOR i TH w Firmie POLINAL w Żninie

We wtorek 26.03.2019r. uczniowie klasy Ic Technikum Organizacji Reklamy oraz Technikum Hotelarskiego uczestniczyli w wizycie studyjnej w Firmie POLINAL z siedzibą przy ul. Sądowej w Żninie. Firma zajmuje się produkcją etykiet, naklejek wypukłych 3D oraz emblematów chromowanych. Wycieczkę zorganizowano w ramach grantu oświatowego pod nazwą „ECO³ czyli Ekologia, Ekonomia i Ekstra wygoda’’. Organizatorami wyjścia były: pani mgr Katarzyna Nyka, pani mgr Marta Piekarska oraz pani mgr Maria Sobaszkiewicz. Wycieczka umożliwiła uczniom oraz pracownikom dydaktycznym wymianę informacji pomiędzy sobą, a także pomiędzy uczestnikami i przedstawicielami odwiedzanego zakładu pracy. Podczas wizyty w Firmie POLINAL uczniowie mieli możliwość poznania sposobu organizacji pracy, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.
Duże zainteresowanie młodzieży wzbudził proces wydruku oznakowań w postaci naklejek przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn drukujących. Uczniowie z ciekawością przyglądali się pracy na poszczególnych stanowiskach, zadawali pytania związane z procesem produkcyjnym, mieli możliwość obserwacji stosowanych w zakładzie materiałów oraz przykładowych zleceń będących aktualnie w toku produkcyjnym.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie składa serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Łukomskiemu za przygotowanie wycieczki edukacyjnej i stworzenie możliwości edukacji praktycznej dla uczniów szkoły.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

I Targi Edukacyjne w ZS Łabiszyn

W dniu 13.03.2019r. w ZS Łabiszyn odbyły się I Targi Edukacyjne, w których uczestniczyła delegacja ZSEH w Żninie przedstawiając ofertę kształcenia na rok szkolny 2019/2020 oraz aktualne zasady rekrutacji. Uczniowie ZS Łabiszyn chętnie dopytywali o szczegóły naboru. Każdy uczeń mógł otrzymać broszury, w których zawarte są szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach kształcenia. Natomiast poprzez indywidualny kontakt z oddelegowanymi uczniami naszej szkoły przyszli absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej z Łabiszyna i Lubostronia, mogli pogłębić swoją wiedzę na temat szkoły i konkretnego kierunku kształcenia.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Praktyki 2019

Uczniowie klasy IIa Technikum Ekonomicznego, IIc Technikum Obsługi Turystycznej oraz IIIb Technikum Spedycji rozpoczęli miesięczną praktykę zawodową. W lokalnych zakładach pracy będą uczyć się zadań zawodowych przewidzianych w programie praktyk.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Szósta edycja akcji „Rozlicz PIT z Ekonomikiem”

W minioną sobotę już po raz szósty w jednej z pracowni komputerowych w naszej szkole, została przeprowadzona akcja „Rozlicz PIT z Ekonomikiem”. Wszyscy chętni mogli skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego w Żninie oraz uczniów klasy 3a, kształcących się w zawodzie technik ekonomista i wypełnić deklaracje podatkowe za 2018 r.
Tak, jak w roku ubiegłym dla osób starszych i niepełnosprawnych, zostało przygotowane dodatkowe stanowisko na parterze szkoły. Tradycyjnie nasi goście mogli oczekiwać na swoje rozliczenie w kawiarence.
Jak zwykle akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostało wypełnionych ponad sto deklaracji. Podatnicy, podkreślając miłą atmosferę, a przede wszystkim fachową pomoc nie ukrywali, że liczą na kolejną edycję tego projektu.
Wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację i przeprowadzenie akcji, a szczególnie pracownikom Urzędu Skarbowego w Żninie, składamy serdeczne podziękowania.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć


Wycieczka do Wrocławia

Dnia 8 grudnia 2018r. Uczniowie technikum obsługi turystycznej wraz z opiekunkami panią Iwoną Skibińska, Katarzyną Małachą i Elżbietą Kabacik, wybrali się do Wrocławia.Program wycieczki zawierał zwiedzanie Rynku Wrocławskiego i Jarmarku Bożonarodzeniowego, na którym można było podziwiać piękne dekoracje świąteczne, zakupić pamiątki i przepyszne świąteczne pierniki. Wycieczka dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń i wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.

tekst: E.Kabacik


kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

Ostatni dzień pracy w Ekonomiku

30 listopada 2018 roku był ostatnim dniem pracy w naszej szkole pana mgra Mariusza Bartczaka –wieloletniego nauczyciela języka niemieckiego oraz przedmiotów spedycyjnych.

Pożegnanie z dyrekcją szkoły, pracownikami administracji oraz społecznością Ekonomika odbyło się w czasie piątkowego, porannego apelu.

Pan Mariusz dał się poznać jako wymagający, ale ceniony przez młodzież nauczyciel, a także wspaniały kolega i przyjaciel.

Od poniedziałku stanie przed nowymi wyzwaniami już w nowym miejscu pracy.

Życzymy Mu z tej okazji jeszcze wielu sukcesów, zarówno zawodowych jak i tych osobistych.

kliknij aby powiększyć

„JAK ZOSTAĆ MILIONEREM?
– CZYLI ZAPLANOWANIE DROGI DO SUKCESU”

W piątek 16 listopada 2018 r. młodzież z klas I d, II a i III a Technikum Ekonomicznego uczestniczyła w wycieczce do Poznania. Opiekunami uczniów byli: pani mgr Maria Sobaszkiewicz, pani mgr Kamila Bartczak i pani mgr Magdalena Lubik. Wyjazd został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Żninie w ramach grantu oświatowego „Jak zostać milionerem? - czyli zaplanowanie drogi do sukcesu”. Młodzież zwiedziła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Należy on do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Na Uniwersytecie kształci się 11 000 studentów. Uczelnia utrzymuje bliskie kontakty z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w wielu krajach. Studenci mają okazję studiować, odbywać kursy, staże oraz praktyki studenckie na wszystkich kontynentach. Uczelnia rozwija także współpracę z biznesem, dzięki czemu studenci są bardzo dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy. Uczniowie usiedli w sali wykładowej, wysłuchali prelekcji o Uniwersytecie. Zwiedzili wszystkie budynki uczelni oraz zapoznali się z funkcjonowaniem biblioteki uniwersyteckiej. Po południu pełni wrażeń wrócili do Żnina.

tekst: Maria Sobaszkiewicz


kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Julia Nowicka


II Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
„Akademia Bankowości”

19 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Żnińskim Domu Kultury odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej "Akademia Bankowości". Do rywalizacji stanęło 8 dwuosobowych drużyn ze żnińskich szkół: z I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Drużyny reprezentowały wysoki poziom wiedzy, na co dowodem jest wykorzystana pula prawie 100 pytań.

Wyniki konkursu:
I miejsce - drużyna z I LO w Żninie, w składzie: Julia Magdziak i Małgorzata Magdziak,
II miejsce – drużyna z ZSEH w Żninie, w składzie: Emilia Stanna i Laura Strzeszak,
III miejsce – drużyna z ZSEH w Żninie, w składzie: Malwina Nowakowska i Kamila Wawrzyniak.

Za zajęcie I miejsca drużyna otrzymała tablety Huawei MediaPad, II miejsca – słuchawki dokanałowe JBL bezprzewodowe a za III miejsce - powerbanki TP LINK. Każdy uczestnik finału otrzymał kartę prezentową o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie Empik. Opiekunowie grup za przygotowanie uczniów do Konkursu otrzymali pendrivy.

Nagrody zostały zakupione ze środków uzyskanych z projektu: „Bank Ambitnej Młodzieży” fundacji Santander Bank Polska SA a fundatorem kart prezentowych do wykorzystania w sieci Empik jest Starosta Żniński.

Konkurs uświetniła swoim występem Patrycja Boińska przy akompaniamencie ks. Krzysztofa Kawalerskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia na

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
fot. Bartłomiej Ojak

Apel z okazji Święta Niepodległości

Dnia 9 listopada 2018 roku w Żnińskim Domu Kultury odbyła się uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Było to widowisko muzyczno – historyczne, ilustrowane zdjęciami i filmami z kolejnych dziesięcioleci XX i początku XXI w. Natalia Łukomska i Jakub Grzechowiak przedstawili 123-letnią drogę Polaków do wolności, a następnie najważniejsze momenty w historii Polski z ostatniego stulecia. Szczególnie wzniosłą chwilą było wspólne odśpiewanie o godz. 11.11 czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego". Uroczystość zakończyła się prezentacją zdjęć kilkudziesięciu z najwybitniejszych Polaków, którzy sławili i sławią naszą Ojczyznę na świecie.
Program artystyczny został przygotowany przez klasę II a we współpracy z Gracjanem Kaczmarkiem, pod nadzorem pań Justyny Marciniak i Wioletty Gorzyckiej. Oprawę muzyczną zapewniły Milena Szymczak i Paulina Pawełczak.
Po zakończeniu części artystycznej pan dyrektor Tomasz Ratajczak i pani dyrektor Grażyna Raczyńska wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego na plakat z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

Regulamin konkursu: kliknij aby powiększyć


Konkurs na plakat z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozstrzygnięty

Na konkurs wpłynęło 29 prac uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie. Oceniając je komisja konkursowa kierowała się pomysłowością autorów, odzwierciedleniem realiów historycznych oraz ogólnym wrażeniem artystycznym i postanowiła przyznać:

 • Pierwsze miejsce – Jolancie Cichockiej z klasy 3c
 • Trzy drugie miejsca - Wiktorowi Lisieckiemu z klasy 4c, Karolinie Dorabiała z klasy 3c, Paulinie Kruszelnickiej z klasy 3c
 • Trzeciego miejsca nie przyznano
Wyróżnienia otrzymały prace :
 • Izabeli Balcerzak z klasy 3c
 • Karoliny Kuntowskiej z klasy 2c
 • Zuzanny Derech z klasy3c
 • Weroniki Czechorowskiej z klasy 2c
 • Kingi Gawrońskiej z klasy 3c
Wszystkim uczestnikom konkursu składamy podziękowania za pomysłowość, zaangażowanie oraz wkład pracy.
Wręczenie nagród odbędzie się 9 listopada na uroczystym apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbędzie się w Żnińskim Domu Kultury.
Wszystkie prace będą eksponowane na szkolnym holu oraz na stronie internetowej szkoły.


Wszystkich Świętych

31 października 2018 roku w przeddzień Wszystkich Świętych, w Żnińskim Domu Kultury odbył się uroczysty apel . Był on zadumą nad życiem i jego przemijaniem. Przemijanie zostało ukazane jako metafora następujących po sobie pór roku. Słowa, obrazy i muzyka wprawiły wszystkich w nastrój powagi, zadumy i refleksji, na niejednych twarzach pojawiły się łzy.

Apel przygotowała klasa 3a , a o oprawę artystyczną zadbał ksiądz Krzysztof Kawalerski.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Akademia Bankowości

22 października 2018r. (poniedziałek) o godz. 9.00 odbyły się eliminacje do II Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Akademia Bankowości”. Uczestnicy rozwiązali test z wiedzy ekonomicznej i bankowości. W oczekiwaniu na wyniki Pani Katarzyna Koczorowska - dyrektor 6 oddziału i Pan Robert Klonowski – dyrektor 4 oddziału w Bydgoszczy Banku Santander Bank Polski w sposób bardzo ciekawy opowiedzieli m.in. o bezpiecznym pożyczaniu pieniędzy i funkcjonowaniu banków w dzisiejszych czasach.

Do finału zakwalifikowały się drużyny:

Mikołaj Semrau i Marcin Wysocki – I LO Żnin
Julia Magdziak i i Małgorzata Magdziak – I LO Żnin
Malwina Nowakowska i Kamila Wawrzyniak – ZSEH Żnin
Eryk Daniel i Magdalena Dobrzyńska – ZSP Żnin
Julia Nowicka i Tomasz Straub – ZSEH Żnin
Julia Rumel i Milena Wolska – ZSEH Żnin
Krystian Kuster i Bartosz Filipiak – ZSP Żnin
Emilia Stanna i Laura Strzeszak – ZSEH Żnin

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a osiem zespołów zakwalifikowanych do finału udadzą się na wycieczkę do Bydgoszczy pt. „Bank wczoraj i dziś”.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, 11 października, w gościnnych progach Żnińskiego Domu Kultury obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Pan Dyrektor Tomasz Ratajczak uhonorował dorocznymi nagrodami siedmioro nauczycieli. Nagrody otrzymały Panie: W. Gorzycka, E. Kabacik, K. Małacha, G. Raczyńska, M. Sobaszkiewicz oraz Panowie: T. Katafiasz i J. Stachowiak. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch osobach, nagrodzonych przez Starostę Żnińskiego, Pana Zbigniewa Jaszczuka. Nagrody te otrzymali: Pani Anna Piekarska i Pan Dyrektor Tomasz Ratajczak.
Po części oficjalnej przyszedł czas na krótki występ, przygotowany przez klasę 3b. Opinie wśród nauczycieli były podzielone, jednym występ się podobał, inni przygotować mogliby go z pewnością lepiej, jednak kabaretowy występ uczniów z pewnością nie był nudny. Kontrowersji nie wzbudzały raczej występy Patrycji, która przy akompaniamencie ks. Krzysztofa pięknie zaśpiewanymi, nastrojowymi piosenkami starała się uspokoić wzburzone emocjami serca pedagogów.
Apel zakończyły życzenia, skierowane do społeczności szkolnej przez Pana Franciszka Szafrańskiego, emerytowanego dyrektora naszej placówki.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

UROCZYSTE OTWARCIE „ZACISZA KLUBU OŚMIU”

18 września 2018 r. w murach Ekonomika zostało otwarte „Zacisze Klubu Ośmiu”, w którym wolontariusze będą mogli spędzać czas ze swoimi podopiecznymi. Jest to również miejsce, gdzie młodzież będzie spędzać czas między lekcjami a osoby dojeżdżające oczekiwać na autobus.

Projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Ekonomik” w Żninie a sfinansowany z programu sieci sklepów TESCO „Decydujesz, pomagamy”.

kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

POWIATOWE UROCZYSTOŚCI OŚWIATOWE 2018

13 września 2018 roku w sali Żnińskiego Domu Kultury odbyły się Powiatowe Uroczystości Oświatowe, w czasie których wręczono uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu żnińskiego stypendia Starosty Żnińskiego oraz statuetki Laur Klemensa. Pożegnano również odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Uroczystą Galę Oświatową poprowadzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie: Dominika Brzykcy oraz Marcin Grajek, zaś oprawę muzyczną zapewnił występ Moniki Wałkowskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pan Zbigniew Jaszczuk – Starosta Żniński, pan Andrzej Hłond – Wiecestarosta, pani Józefa Błajet , pan Robert Szafrański, którzy wręczali zwycięzcom nagrody, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzice nagradzanych i nominowanych uczniów. Z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie stypendia Starosty Żnińskiego (200,00 zł miesięcznie) zostały wręczone: Malwinie Nowakowskiej uczennicy klasy 4a technikum ekonomicznego za osiągnięcia naukowe oraz Michałowi Nowakowskiemu uczniowi klasy 3b technikum spedycyjnego za osiągnięcia sportowe.
Do Nagród Laur Klemensa 2018 nominowano 22 kandydatów w 7 kategoriach. W kategorii „Najlepszy z najlepszych” w Technikum statuetka Laur Klemensa powędrowała do Natalii Błażak - absolwentki naszej szkoły, uczennicy technikum ekonomicznego. W kategorii „Społecznik” do statuetki Laur Klemensa nominowany został Robert Butny – uczeń klasy 4b technikum spedycyjnego. „Najlepszy Twórca” – tutaj nominowana została Milena Szymczak uczennica klasy 2a technikum ekonomicznego, a statuetkę odebrał Marcin Grajek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie. „Najlepszym sportowcem” okazał się Michał Kuczyński z Branżowej Szkoły I stopnia ZSP w Łabiszynie. Z Ekonomika nominowany był Michał Nowakowski - uczeń klasy 3b technikum spedycyjnego.
W kategorii „Olimpijczyk” nominowana była absolwentka naszej szkoły Natalia Błażak, zaś statuetkę odebrał Łukasz Matelski z I LO. II miejsce wśród absolwentów w kategorii „Maturzysta Roku” przypadło Kindze Piweckiej, absolwentce technikum ekonomicznego, która najlepiej poradziła sobie na tegorocznej maturze w naszej szkole.
W 10 kategoriach rywalizacji sportowych między szkołami ponadgimnazjalnymi nasz Ekonomik zajął 3 miejsce i otrzymaliśmy czek o wartości 1700,00 zł. W czasie Powiatowych Uroczystości Oświatowych pożegnano odchodzących w tym roku na emeryturę 6 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi, w tym naszą panią Bożenę Sujkę – wieloletniego pracownika obsługi.
Wszystkim stypendystom i zdobywcom „Laurów Klemensa” gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów, a odchodzącym na emeryturę – wielu lat w zdrowiu.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy Żnińskiego Batalionu Obrony Narodowej z 1939 roku

Na budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Śniadeckich 22 w Żninie 5 września 2018 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy Żnińskiego Batalionu Obrony Narodowej oraz drogę jaką przeszli we wrześniu 1939 roku ze Żnina poprzez Kruszwicę, bitwę pod Bzurą aż do Puszczy Kampinoskiej i Warszawy.
W budynku tym mieszkał dowódca Żnińskiego Batalionu Obrony Narodowej major Stanisław Wultański. Inicjatorem odsłonięcia pamiątkowej tablicy był komandor por. Eligiusz Kwiatkowski, żninianin, obecny na uroczystości. Jest on autorem książki poświęconej Żnińskiemu Batalionowi Obrony Narodowej.
W uroczystości odsłonięcia tablicy udział wzięli przedstawiciele rodzin żołnierzy batalionu, poczty sztandarowe i delegacje żnińskich szkół, policji, straży pożarnej oraz lokalne władze samorządowe.
Poświęcenia tablicy dokonał ks.Sławomir Rydz, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Żninie. Uroczystość uświetnił swym występem Chór Moniuszko pod dyrekcją Beaty Różańskiej.


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września 2018 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019 i pożegnaliśmy wyjątkowo długie tego lata wakacje.
Po mszy świętej w kościele NMP Królowej Polski o godzinie 9.00 na boisku szkolnym zebrali się nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście oraz uczniowie Ekonomika.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły Pan Tomasz Ratajczak, w szczególny sposób zwracając się do uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Wychowawstwo w klasach pierwszych dyrektor szkoły powierzył Pani Iwonie Skibińskiej, Pani Aleksandrze Osmańskiej, Pani Marcie Piekarskiej i Pani Kamili Bartczak. Od nowego roku szkolnego również rozpoczyna pracę w naszej szkole Pani Magdalena Siadak – nauczycielka przedmiotów spedycyjnych.
Uczniowie klas pierwszych w obecności całej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie.
Przewodniczący szkoły Gracjan Kaczmarek zwrócił się do uczniów rozpoczynających naukę oraz starszych roczników, przypominając o czekających ich obowiązkach w nowym roku szkolnym.
Na zakończenie Pan Franciszek Szafrański, wieloletni dyrektor Ekonomika, nawiązał do przypadających na początek września wydarzeń z historii Polski, a mianowicie 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Rok szkolny 2017/2018 przechodzi do historii.

W miniony piątek 22 czerwca 2018 roku pożegnaliśmy rok szkolny 2017/2018 i powitaliśmy wreszcie upragnione wakacje. Na uroczystym apelu zebrali się uczniowie, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz absolwenci pierwszego rocznika Ekonomika sprzed 50 lat. Wszystkich powitał dyrektor szkoły pan Tomasz Ratajczak, wskazując na bardzo wysokie wyniki w nauce uczniów i wysokie średnie klas, a nauczycielom podziękował za trudy pracy pedagogicznej.
Uczniowie z najwyższą średnią ocen, zasłużeni na polu wolontariatu oraz samorządu szkolnego zostali uhonorowani nagrodami. W imieniu samorządu szkolnego głos zabrał przewodniczący Gracjan Kaczmarek, żegnający się z tą funkcją. Starosta Powiatu Żnińskiego pan Zbigniew Jaszczuk wręczył uczennicy z najwyższą średnią ocen w szkole - 5,33 - Julicie Jakubowskiej pamiątkowy album „Przyroda Pałuk”. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego „Ekonomik” panie Magdalena Szafrańska oraz Anna Piekarska wręczyły nagrody uczniom wyróżniającym się na polu naukowym, sportowym i za działalność społeczną. Na zakończenie były dyrektor Ekonomika pan Franciszek Szafrański pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce i zachowaniu, a wszystkim życzył bezpiecznych wakacji.


DZIEŃ SPORTU

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

„Spedycja w przestworzach”

28 i 29 maja 2018 roku uczniowie klas 1b i 2b Technikum Spedycyjnego, pod opieką nauczycielek Aleksandry Osmańskiej i Grażyny Raczyńskiej, udali się do Łodzi na warsztaty zawodowe w ramach Grantu Oświatowego „Spedycja w przestworzach”, finansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Żninie. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy zabytkową ulicę Piotrkowską – serce Łodzi. Reprezentacyjny deptak ciągnie się od pl. Wolności do pl. Niepodległości i ma aż 4,2 km długości. Wzdłuż ulicy usytuowane są zabytkowe kamienice i obiekty postindustrialne, które wznosili wielcy magnaci przemysłowi – Karol Scheibler, Ludwik Geyer, Juliusz Heinze, Juliusz Kindermann, Franciszek Ramish. Podziwialiśmy pałace Scheiblerów, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Fabrykę Franciszka Ramischa, kamienice milionera Oskara Kona, Archikatedrę św. Stanisława Kostki. Na zachód od ul. Piotrkowskiej biegnie ulica Ogrodowa, przy której usytuowane było niegdyś imperium przemysłowe Izraela Poznańskiego. Na terenie dawnej fabryki włókienniczej mieści się dziś Manufaktura – największy kompleks handlowo-usługowo-rozrywkowy w Polsce. W sąsiedztwie Manufaktury znajduje się pałac Izraela Poznańskiego – najbardziej okazała rezydencja fabrykancka w Polsce, dziś Muzeum Historii Miasta Łodzi. Spacerując ulicą Piotrkowską trafiliśmy na Aleję Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy. Po stronie parzystej znajdują się gwiazdy reżyserów i operatorów, natomiast po stronie nieparzystej aktorów. Na pomysł utworzenia alei wzorowanej na hollywoodzkiej Walk of Fame wpadł w 1996 roku Jan Machulski. Tego samego dnia udaliśmy się na dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, który jest największym podziemnym (16,5 m) dworcem w Polsce i trzecim w Europie. Trzypoziomowy dworzec jest kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi.
Następnego dnia, po odpoczynku nocnym i obfitym śniadaniu w hotelu, udaliśmy się autokarem na Lotnisko im. Władysława Reymonta. Znajduje się tutaj nowy terminal pasażerski, pomieszczenia dla służb pracujących na lotnisku, m.in. Straży Granicznej, Urzędu Celnego, Służby Ochrony Lotniska. Port Lotniczy Łódź wyposażony jest w nowoczesny system ILS, czyli radarowy system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotów w warunkach ograniczonej widzialności i niskiego zachmurzenia. Nad bezpieczeństwem operacji i pasażerów czuwa Lotniskowa Straż Pożarna posiadająca 3 nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze, które mieliśmy okazję zobaczyć. Pełni wrażeń, w upalny wtorek wróciliśmy do Żnina.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

„JAK ZOSTAĆ MILIONEREM?
– CZYLI ZAPLANOWANIE DROGI DO SUKCESU”

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. młodzież z klas I a i II a Technikum Ekonomicznego oraz II c Technikum Organizacji Reklamy uczestniczyła w wycieczce do Torunia. Opiekunami uczniów byli: pani mgr Maria Sobaszkiewicz, pani mgr Wioletta Gorzycka i pan dr Marek Gałązka. Wyjazd został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Żninie w ramach grantu oświatowego „Jak zostać milionerem? - czyli zaplanowanie drogi do sukcesu”. Młodzież zwiedziła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapoznała się z ofertą edukacyjną wydziału. Wielkim przeżyciem było uczestnictwo w wykładzie na temat Genezy i historii pieniądza, który odbył się w auli. Młodzież z naszej szkoły aktywnie uczestniczyła w wykładzie wspólnie ze studentami i podejmowała dyskusję z profesorem. Po wizycie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania młodzież zwiedziła całe miasteczko uniwersyteckie. Druga część wyjazdu to zwiedzanie Starego Miasta. Uczniowie przespacerowali się uliczkami, obejrzeli zabytki i zaopatrzyli się oczywiście w toruńskie pierniki. Po południu pełni wrażeń i bardzo zadowoleni z wyjazdu wrócili do Żnina.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

„Nabierzcie wiatru w żagle…”

Nadszedł czas pożegnania kolejnych absolwentów naszej szkoły.27 kwietnia 2018 roku w Żnińskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom klas czwartych Technikum Ekonomicznego, Technikum Spedycji, Technikum Organizacji Reklamy i Technikum Obsługi Turystycznej. Przybyłych gości, przedstawicieli Rady Rodziców, grono pedagogiczne oraz absolwentów klas maturalnych powitał pan Dyrektor Tomasz Ratajczak. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: pan Andrzej Hłond – Wicestarosta Żniński, pan Franciszek Szafrański – wieloletni dyrektor naszej szkoły oraz pan Henryk Ciesielczyk – Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Nie obyło się bez wspomnień czterech lat pobytu w Ekonomiku i podziękowań. Oprawę artystyczną zapewnił występ uczniów klas trzecich oraz uczennicy klasy 2b - Patrycji Boińskiej. Wszystkim absolwentom klas czwartych życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym i egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Drzwi Otwarte Ekonomika

24 kwietnia 2018 roku w czasie Drzwi Otwartych naszą szkołę odwiedziło 361 uczniów szkół gimnazjalnych powiatu żnińskiego.
W programie znalazły się prezentacje zawodów, konkursy z nagrodami, pokaz ratownictwa, operacje na ładunku, słodkie „co nieco” od hotelarek i nie tylko. Uczniowie gimnazjów mogli zwiedzić szkołę, uzyskać wyczerpujące informacje na temat kierunków kształcenia – oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019.
Ekonomik przygotował również bogatą ofertę prezentowaną na Powiatowych Targach Szkolnych, na terenie hali I LO. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z Drzwi Otwartych i Powiatowych Targów Szkolnych.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Powiatowe Targi Szkolne

W miniony wtorek uczniowie klas trzecich gimnazjum, po raz jedenasty mieli okazję zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu, uczestnicząc w Powiatowych Targach Szkolnych. Gimnazjaliści odwiedzający nasze stoisko, pytali o warunki rekrutacji, naukę języków obcych i przedmiotów zawodowych, organizację praktyk i staże zagraniczne, stypendia naukowe i socjalne, a także możliwość podjęcia zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji w danym zawodzie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Hasło Dnia Ziemi w 2018 roku brzmi: „End Plastic Pollution”

„End Plastic Pollution” pod takim hasłem uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie po raz kolejny włączyli się w akcję wiosennego sprzątania okolic Żnina w ramach zbliżającego się 22 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie oraz uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. Tego dnia promuje się działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i uświadamia ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych.

W minioną środę 11 kwietnia podczas pieszej wędrówki młodzież uporządkowała trasę ścieżki rowerowej biegnącej od Żnina przez Rydlewo do Podgórzyna a 13 kwietnia torowisko kolejki wąskotorowej począwszy od cmentarza do ul. Powstańców Wlkp. Akcję zorganizowano we współpracy z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żninie.

W akcji wzięli udział P. Wojciechowski, O. Jabłoński, T. Straub, K. Nowak, W. Adamski, K. Ciesielski, R. Grubich, P. Nowak, Szymon Szymczak, M. Tafelski z kl. Ia , Ib , IIa oraz uczniowie z kl. Ic Technikum Organizacji Reklami i Technikum Obsługi Turystycznej.

Opiekunem grup były: mgr Katarzyna Nyka oraz mgr Elżbieta Kabacik

kliknij aby powiększyć

Coroczny wyjazd maturzystów do Częstochowy

Tysiące pielgrzymów odwiedza Jasną Górę, aby powierzyć swoje smutki, troski oraz prośby Matce Boskiej. W marcu i kwietniu miejsce to staje się jednak głównie celem, do którego zmierzają maturzyści z całej Polski. Także w naszej szkole tradycją stały się coroczne wyjazdy maturzystów do Częstochowy. W tym roku, zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd 2-dniowy. Pod opieką p. K. Bartczak, p. M. Piekarskiej oraz księdza Krzysztofa 50 uczniów naszej szkoły udało się w drogę. Oprócz oczywistego powodu jakim było powierzenie Matce Boskiej modlitw o zdany egzamin maturalny, naszym celem było również zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. W Częstochowie uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, Odsłonięciu Obrazu oraz specjalnej Mszy Świętej w intencji maturzystów. Po Mszy Świętej radosny autobus udał się w drogę powrotną do Żnina. Opuściliśmy mury Jasnej Góry pełni optymizmu, przepełnieni refleksją oraz zmotywowani do nauki. Na pewno tu wrócimy, oby nasza młodzież z inną intencją...

kliknij aby powiększyć

Targi Edukacyjne w Poznaniu

W piątek, 23 marca liczna grupa uczniów klas IVa, IVc i IIc uczestniczyła w XXII Targach Edukacyjnych, zorganizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych z całej Polski. Wyjazd zakończył się wspólnym obiadem. Wycieczka została zorganizowany w ramach zadań Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, utworzonego jako jedna z form wsparcia dla uczniów, realizowanego w szkole projektu unijnego: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Stypendium „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

W miniony wtorek, 13 marca na hali Arena w Toruniu, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Jest to innowacyjny projekt edukacyjny, realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacja edukacja. Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Główne cele tego projektu to: indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Stypendia przyznano 622 uczniom techników i zasadniczych szkół zawodowych.

Wśród nich jest troje tegorocznych maturzystów, uczniów Technikum nr 2, kształcących się w zawodzie technik ekonomista: Natalia Błażak, Kinga Piwecka i Sebastian Gralik. Realizując założenia tego programu stypendialnego, będą oni uczyć się w oparciu o przygotowany dla nich indywidualny plan rozwoju edukacyjnego. Przyznane środki stypendyści będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, opłacenie udziału w kursach i szkoleniach, zajęciach pozalekcyjnych, dojazdu do szkoły.

O stypendium mogły się ubiegać osoby, które uzyskały w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów. Natalia i Kinga otrzymały stypendium z poziomu pierwszego, a Sebastian z poziomu trzeciego.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Piąty rok rozliczali się z Ekonomikiem

W sobotnie przedpołudnie 3 marca 2018 roku, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie, już po raz piąty przeprowadzona została akcja „Rozlicz PIT z Ekonomikiem”.

Na mieszkańców Żnina i okolic, w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej oczekiwali nauczyciele i uczniowie ZSEH oraz pracownicy Żnińskiej Skarbówki, aby pomóc wypełnić deklaracje podatkowe za 2017 rok.

Dla osób niepełnosprawnych i starszych zorganizowano dodatkowe stanowisko rozliczeniowe na parterze szkoły, zaś dla oczekujących w kolejce na rozliczenie przygotowane zostały kawiarenki - na parterze oraz w jednej z sal lekcyjnych.

Akcja cieszyła się, jak zwykle, dużym zainteresowaniem. Podatnicy wyrazili nadzieję na ponowną jej organizację w następnym roku.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a szczególnie pracownikom Urzędu Skarbowego w Żninie składamy gorące podziękowania.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Świat Parku Narodowego Salonga w Kongo

W czwartek 08.02.2018r. w siedzibie Muzeum Ziemi Pałuckiej p. Katarzyna Rodziewicz zabrała młodzież z klasy Ic oraz IVa w interesującą podróż po Afryce. Podczas godzinnego spotkania uczniowie usłyszeli o Parku Narodowym Salonga w Kongo, który w 1984 roku organizacja UNESCO wpisała na listę światowego dziedzictwa.

kliknij aby powiększyć

Kurs prawa jazdy kat. B

w ramach projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe

W dniu 03.02.2018r.kolejni uczniowie Technikum Spedycji, Technikum Ekonomicznego oraz Technikum Organizacji Reklamy rozpoczęli zajęcia w ramach „Kursu prawa jazdy kat. B” objętego projektem „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 10 "Innowacyjna edukacja", Działania 10.2. "Kształcenie ogólne i zawodowe", Podziałanie 10.2.3 "Kształcenie zawodowe", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kurs będzie prowadzony przez szkołę jazdy pana Stefana Borowskiego i obejmować będzie 30 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych. Przewidywany czas zakończenia kursu to marzec/kwiecień 2018r.. Każdy z uczestników, po ukończeniu kursu będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego. Życzymy powodzenia !

kliknij aby powiększyć

Kurs obsługi wózków jezdniowych w ZSEH

W czwartek 4 stycznia 2018r. uczniowie klasy IVb i IIIb Technikum spedycji rozpoczęli kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych , w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem wraz z bezpieczną wymianą butli. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 10 "Innowacyjna edukacja", Działania 10.2. "Kształcenie ogólne i zawodowe", Podziałanie 10.2.3 "Kształcenie zawodowe", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Lekcje z ZUS

14 grudnia br. uczniowie klasy II a oraz III a Technikum Ekonomicznego wzięli udział w projekcie dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Lekcje z ZUS”. Lekcje te zostały poprowadzone przez koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji panią Joannę Karsznię – pracownika ZUS z oddziału z Bydgoszczy. W trakcie tego spotkania uczniowie poznali zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Dowiedzieli się m.in. jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można otrzymać, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy. Młodzież otrzymała ciekawe materiały dydaktyczne. Zajęcia te były poprowadzone w sposób bardzo ciekawy, interesujący i dały młodzieży praktyczną wiedzę która będzie szczególnie cenna dla przyszłych ekonomistów i przedsiębiorców.


Tropical Island

W tradycję Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie wpisały się coroczne wyjazdy na jarmark bożonarodzeniowy do Niemiec. W tym roku uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili najstarsze oraz największe targi świąteczne w Dreźnie, nazywanym perłą baroku. Wśród licznych straganów przepełnionych tradycyjnymi przysmakami bożonarodzeniowymi, ręcznie wykonanymi ozdobami oraz pamiątkami ze szkła i drewna, przy dźwiękach kolęd, uczniowie naszej szkoły mogli poczuć magię zbliżających się świąt. Drezdeńska starówka rozświetlona niezliczoną ilością lampek to także wyjątkowe miejsce, w którym można poznać niemieckie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe. Stałą atrakcją wycieczek jest również całodzienny pobyt na terenie parku wodnego „Tropical Island”. Relaks w kompleksie wodnym i odpoczynek wśród palm był doskonałym sposobem na jesienną chandrę. Uczniowie w dobrych nastrojach i pełni pozytywnej energii wrócili do szkolnych obowiązków.

kliknij aby powiększyć

Kurs Kasy fiskalne z fakturowaniem

We wtorek 5.12.2017r. uczniowie klas Technikum Hotelarstwa i Technikum Spedycji rozpoczęli kurs pod nazwą „ Kasy fiskalne z fakturowaniem”. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie towaroznawstwa i obsługi kas fiskalnych. Szkolenie prowadzone w formie praktycznej przygotuje uczestników kursu do sprawnej obsługi kasy fiskalnej. Uczestnicy zdobędą również podstawowe informację dotyczące prawa handlowego oraz zapoznają się z programem komputerowym do fakturowania.
Kurs realizowany jest w ramach projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 10 "Innowacyjna edukacja", Działania 10.2. "Kształcenie ogólne i zawodowe", Podziałanie 10.2.3 "Kształcenie zawodowe", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

Młodzi naukowcy

30.11.2017r. gościliśmy w naszej szkole dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. J. Brzechwy w Żninie. Młodzi naukowcy uczestniczyli w warsztatach pt.: „Wskazniki chemiczne”, które poprowadziła pani Magdalena Malinowska z grupą asystentów z klasy IVc: Oliwią Słaboń, Anną Brzozą i Sebastianem Szperką.
Dzieci wzięły udział w zajęciach w ramach projektu przyrodniczego, prowadzonego w przedszkolu przez panią Jolantę Koszutowską. Młodym chemikom bardzo podobało się samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i obiecali, że jeszcze do nas wrócą na kolejną przyrodniczą przygodę.
Przepiękną fotorelację z wydarzenia przygotowała Julia Staniszewska z klasy 1c.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

30 listopada społeczność naszej szkoły obchodziła Andrzejki w ten sposób


kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grażyna Raczyńska

29 listopada 2017 roku w toruńskim Planetarium odbyła się uroczystość wręczenia 73 uczniom liceów i techników stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z naszej szkoły stypendium odebrała Milena Szymczak – uczennica klasy 2a technikum ekonomicznego. O przyznaniu nagrody decydowały bardzo dobre wyniki w nauce, preferencje mieli między innymi uczniowie mniejszych miejscowości. Milena uzyskała na świadectwie z wyróżnieniem bardzo wysoką średnią ocen - 5,3.

Podczas uroczystości marszałek Piotr Całbecki wręczył stypendystom okolicznościowe dyplomy oraz listy gratulacyjne dla rodziców. W spotkaniu uczestniczyli także starostowie oraz dyrektorzy szkół.

Milenie życzymy jeszcze wielu nagród i gratulujemy wyróżnienia.


Podziel się książką!

28 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie młodzieży pod hasłem „Podziel się książką!” w ramach grantu „Poszukujący czytelnik”. Przez trzy godziny uczniowie czytali fragmenty swoich ulubionych książek, chcąc zachęcić w ten sposób innych obecnych do sięgnięcia po nie. Spotkanie minęło w bardzo przyjemnej atmosferze i dla obu stron – nauczycielek Magdaleny Szafrańskiej i Magdaleny Malinowskiej oraz młodzieży - okazało się bardzo pouczające.


Warsztaty w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu

Grażyna Raczyńska

24 listopada 2017 roku 45 uczniów biorących udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe”, udało się na zajęcia pozaszkolne do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu.

W ramach warsztatów, młodzież uczestniczyła w zajęciach pracowni biologicznej ”Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA” oraz w zajęciach pracowni fizycznej „Archiwum kryminalne”.

Podczas zajęć na pracowni fizycznej uczniowie wcielili się w rolę pracowników laboratorium kryminalistycznego. Ich zadaniem była analiza raportu (fikcyjnego) dotyczącego wypadku rządowej limuzyny.

Na pracowni biologicznej przeprowadzali i dokumentowali proces genomowego DNA i jego rozdział w stałym polu elektrycznym.

Po przerwie obiadowej młodzież zwiedzała Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki edukacyjnej sprawowały nauczycielki: mgr Justyna Marciniak, mgr Elżbieta Kabacik, mgr Monika Makowska i mgr Magdalena Suplicka.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 2017

Grażyna Raczyńska

28 listopada 2017 roku, w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły do tej nagrody została wytypowana uczennica klasy 4a technikum ekonomicznego - Natalia Błażak. Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów należy uzyskać promocję z wyróżnieniem z najwyższą średnią ocen w szkole. Kandydat musi wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Natalia spełniła wszystkie wymagane kryteria (średnia ocen na świadectwie - 5,45; laureatka Międzynarodowego Konkursu Matematycznego EUKLIDES) i ona to właśnie odebrała zaszczytne wyróżnienie z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika.

Uczennicy życzymy dalszych sukcesów i gratulujemy nagrody.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Negocjacje kluczem do biznesu!

W środę 15 listopada 2017 r. uczniowie Technikum Ekonomicznego oraz Technikum Organizacji Reklamy rozpoczęli kurs pod nazwą „Negocjacje w biznesie”. Szkolenie pozwoli młodzieży zdobyć dodatkowe uprawnienia oraz podnieść swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Kurs Negocjacje w biznesie to inwestycja w siebie, którą możemy zdobyć, udoskonalać i na niej zarabiać

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 10 "Innowacyjna edukacja", Działania 10.2. "Kształcenie ogólne i zawodowe", Podziałanie 10.2.3 "Kształcenie zawodowe", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

kliknij aby powiększyć


Obchody Święta Niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości, w piątek 10 listopada 2017 roku, uczniowie klasy IIIc Technikum Organizacji Reklamy zaprezentowali uroczysty apel upamiętniający polską drogę do niepodległości w 1918 roku. Prezentacja z bogatą oprawą muzyczną wprowadziła nas w podniosły nastrój jednej z najważniejszych rocznic w historii Polski.

O godzinie 12.00 reprezentacja uczniów naszej szkoły dołączyła do poloneza . Z inicjatywą tańca na Placu Wolności wyszło Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie.

Klasa IVa Technikum Ekonomicznego, wraz z nauczycielami panią mgr Kamilą Bartczak i panem mgr. Łukaszem Naliwajskim, częstowała mieszkańców Żnina tradycyjnym polskim żurem.

W sobotę 11 listopada 2017 roku uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem św.Floriana rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości z udziałem lokalnych władz samorządowych. Wzięły w nich udział delegacje z wszystkich klas naszej szkoły . Uroczystości zakończył „Bieg Niepodległości”.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Międzynarodowe Targi Turystyczne

20 października 2017 roku młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami Katarzyną Małachą i Elżbietą Kabacik wyruszyła na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Pierwszego dnia młodzież odwiedziła Międzynarodowe Targi Turystyczne w Nadarzynie, gdzie spotkała się z Aleksandrem Dobą i Wojciechem Cejrowskim. Uczniowie zapoznali się z ofertą i prezentacją 500 wystawców oraz poznali 7 cudów Polski.

Drugiego dnia zwiedzili Stare Miasto Warszawy. 21 października 2017 roku pełni wrażeń wrócili do Żnina.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Wycieczka edukacyjna dp Gdańska

20 października uczniowie klas: 1b, 2a, 3b, 3c i 4b wzięli udział w edukacyjnej wycieczce do Gdańska. Najpierw młodzież w trakcie lekcji muzealnej przeprowadziła szczegółową analizę obrazu Hansa Memlinga pt. Sąd Ostateczny, dowiadując się także, w jakich okolicznościach dzieło znalazło się w Polsce. Uczniowie wypełniali karty pracy, na których znalazły się istotne informacje dotyczące m.in. symboliki tryptyku. Po przerwie obiadowej i krótkim zwiedzaniu ulicy Długiej, młodzież udała się do nowo otwartego Muzeum II Wojny Światowej, gdzie spędziła trzy godziny, zwiedzając, przyglądając się eksponatom i poznając historię genezy, przebiegu oraz konsekwencji największego konfliktu militarnego. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale na pewno bogatsi o nową wiedzę i urzeczeni pięknem Gdańska.

Wycieczka została zorganizowana przez nauczycielkę języka polskiego Magdalenę Szafrańską, a opiekę sprawowały także panie: Justyna Marciniak i Magdalena Malinowska.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Dzień Nauczyciela

W piątek, 13 października, w sali Żnińskiego Domu Kultury odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nie zabrakło życzeń, kwiatów, uśmiechu i … nagród. W tym roku nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych otrzymali: Magdalena Brelińska, Katarzyna Nyka, Magdalena Suplicka, Magdalena Szafrańska i Mariusz Bartczak. Warto wspomnieć, że dzień wcześniej, 12 października, Pani Justyna Marciniak i Pan Tomasz Katafiasz otrzymali z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pana Marka Gralika, nagrodę Kuratora Oświaty (dodatkowo, tego samego dnia srebrne medale za długoletnią służbę otrzymali – również z rąk Kuratora – Pani Grażyna Raczyńska, Pan Roman Dobosz i również p. T. Katafiasz), natomiast w poniedziałek 16 października nagrodę z rąk Starosty Żnińskiego odbierze p. Roman Dobosz.

Część artystyczna, znakomicie przygotowana przez uczniów klasy 3a, pod kierunkiem wychowawczyni, p. Katarzyny Małachy oraz ks. Krzysztofa Kawalerskiego, zapewniła sporą dawkę uśmiechu i wprawiła wszystkich w doskonały nastrój przed nadchodzącym weekendem.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć


Wizyta w bibliotece w Barcinie

27 września 2017 roku grupa młodzieży z naszej szkoły miała okazję zobaczyć Bibliotekę Miejską w Barcinie. Placówka ta została kilkakrotnie nagrodzona, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby tam pojechać. Pani dyrektor Szafraniak w ciekawy sposób przybliżyła nam historię tego miejsca oraz pokazała, że współczesna biblioteka to miejsce, gdzie nie tylko wypożycza się książki, ale wychodzi naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców.
Młodzież mogła podziwiać bogaty księgozbiór, który z zaciekawieniem przeglądała oraz poznała zasady korzystania z tamtejszej biblioteki.
Wyjazd był dla młodzieży darmowy, bo został sfinansowany dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego przez panie Magdalenę Malinowską i Magdalenę Szafrańską w ramach grantu oświatowego „Poszukujący czytelnik”.


Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 10 "Innowacyjna edukacja", Działania 10.2. "Kształcenie ogólne i zawodowe", Podziałanie 10.2.3 "Kształcenie zawodowe", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu 40 uczniów naszej szkoły zdobędzie dodatkowe uprawnienia oraz podniesie swoją wiedzę i umiejętności zawodowe dzięki organizacji takich kursów jak : kurs kasy fiskalne z fakturowaniem, kurs negocjacje w biznesie, kurs prawa jazdy i kurs obsługi wózków widłowych. W ramach tego samego projektu 5 nauczycieli kształcenia zawodowego odbędzie studia podyplomowe i kursy doskonalące a w okresie wakacji letnich 2018r. uczniowie kształcący się w branży: ekonomicznej, organizacji reklamy i spedycyjnej odbędzie wysokiej jakości staże zawodowe.
Dzięki pozyskanym środkom w szkole zostanie utworzony Szkolny Punkt Organizacji i Kariery.


OGŁOSZENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEG

Od 2017/09/21 przy wejściu do naszej szkołyznajduje sie karton, do któregomożna wrzucać swoje pomysły dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
Serdecznie zapraszamy do proponowania pomysłów.


Stypendia i Laur Klemensa dla najlepszych

We wtorek 19.09.2017 r. podczas Powiatowych Uroczystości Oświatowych w Żnińskim Domu Kultury w obecności przedstawicieli władz powiatu, kapituły stypendialnej i kapituły Lauru Klemensa, dyrektorów szkół, a także kolegów i koleżanek, a przede wszystkim dumnych rodziców, zostali nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie naszego regionu. Na galę zostały zaproszone osoby, które w roku szkolnym 2016/2017 odnosiły sukcesy w nauce, sporcie, uzdolnione artystycznie oraz angażujące się w bezinteresowną pracę na rzecz innych. Stypendium Starosty Żnińskiego kapituła stypendialna, przyznała dwojgu naszym uczniom: Julicie Jakubowskiej z klasy IIa za wyniki w nauce i Krystianowi Sudołowi z klasy IVb za osiągnięcia sportowe. Należy zaznaczyć, że kapituła po raz drugi wyróżniła Krystiana. Natomiast statuetki Laur Klemensa przyznano: Annie Kubczak absolwentce klasy IVa, która została nagrodzona w kategorii Najlepszy z najlepszych w Technikum, a w kategorii Społecznik, bezkonkurencyjna okazała się Julia Przybylska z klasy IIIb. Nominowani do Lauru Klemensa byli także Kinga Piwecka z klasy IVa w kategorii Olimpijczyk oraz Krystian Sudoł w kategorii Sportowiec. Ponadto Joanna Kawczyńska absolwentka klasy IVa, zajęła trzecie miejsce wśród najlepszych maturzystów naszego powiatu. Wszystkim nagrodzonym i nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Należy również wspomnieć, że po podsumowaniu osiągnięć sportowych w roku szkolnym 2016/2017, nasza szkoła zajęła drugie miejsce i została nagrodzona czekiem na kwotę 800 zł, który odebrali pan Jakub Szary i Dominika Jurek absolwentka klasy IVa. Podczas tej uroczystości pożegnani zostali także nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy zdecydowali się zakończyć swoją pracę zawodową i przejść na emeryturę. W naszej szkole były to: pani Ewa Krzemień pełniąca przez wiele lat funkcję zastępcy dyrektora oraz związana przez całą karierę zawodową z ZSEH, pani Danuta Biegańska nauczyciel przedmiotów zawodowych. Paniom życzymy wielu lat w zdrowiu, realizacji planów i spełnienia marzeń.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć


INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE

Grażyna Raczyńska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im.Komisji Edukacji Narodowej w Żninie w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczyna realizacje projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 10.2.2 RPKP.10.02.02-04-0013/16 pt.”Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa – 10 ”Innowacyjna edukacja”, działanie – 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”, poddziałanie - 10.2.2 „Kształcenie ogólne.

Beneficjentem projektu jest firma Euro Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zaś partnerem Powiat Żniński.

Cel projektu – podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli i doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym TIK w 5 szkołach powiatu żnińskiego oraz indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych.

  Planowane efekty (wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie):
 • 357 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
 • 77 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu;
 • 5 szkół wykorzystywać będzie sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
 • w 4 szkołach pracownie przedmiotowe wykorzystywać będą doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wartość projektu – ok.960 000,00 zł.

  Zadania projektu:
 • wyposażenie 15 pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla 5 szkół powiatu żnińskiego (I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie);
 • podniesienie kompetencji 85 nauczycieli z 5 szkół powiatu żnińskiego;
 • pozalekcyjne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie TIK, przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki dla 420 uczniów z 5 szkół powiatu żnińskiego;
 • pozaszkolne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych 270 uczniów z 3 szkół powiatu znińskiego;
 • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Spis podręczników na rok 2017/2018

W kąciku ucznia został umieszczony aktualny spis podręczników dla zawodów: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa

Podręczniki


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Iwona Skibińska

Uroczysta gala z okazji zakończenia roku szkolnego odbyła się 23 czerwca 2017 r. Wśród gości byli pan Zbigniew Jaszczuk, starosta żniński i pan Franciszek Szafrański, były wieloletni dyrektor szkoły.
Tomasz Ratajczak, dyrektor szkoły, w ciepłych słowach podsumował miniony rok szkolny, a zwłaszcza osiągnięcia uczniów. Dla 17 osób zakończył się dużym sukcesem, gdyż uzyskali świadectwa z wyróżnieniem. Tradycyjnie już, uczniom o szczególnych osiągnięciach naukowych, artystycznych, sportowych oraz za działalność społeczną stowarzyszenie edukacyjne EKONOMIK przyznało stypendia.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Społeczność szkolna żegnała w tym dniu nauczycielkę przedmiotów zawodowych, panią Danutę Biegańską i vicedyrektor, panią Ewę Krzemień, które przeszły na emeryturę. Słowa serdecznych podziękowań za trud wieloletniej pracy pedagogicznej otrzymały od dyrektora szkoły, delegacji uczniów i nauczycieli.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć